Skrevet af 10:27 Europa

Varmepumper kan bane vejen mod at nå EU’s 2030-mål

Klimamål

I 2014 blev landene i EU enige om et klimamål for 2030. Dette klimamål bestod af tre delmål. Det første, at mængden af udledte drivhusgasser skal være reduceret med 40 % i forhold til tallet i 1990. Det andet delmål er at få vedvarende energi til at overtage en større del af energiforbruget. Det sidste delmål er, at det samlede energiforbrug skal være 32 % mere effektivt. Alt sammen inden 2030. Alle lande er gået med til at gøre, hvad de kan, for at disse mål bliver til virkelighed, og hvis du skifter oliefyret eller brændeovnen ud med Toshiba varmepumper, kan du også være en del af løsningen.

Derfor kan en varmepumpe hjælpe

Toshiba Varmepumper er eldrevne. Elektricitet er en meget mere grøn og bæredygtig energikilde end olie og andet brændsel, hovedsageligt fordi elasticitet kan komme fra bæredygtige kilder som vand, sol og vind. Udover at afbrænding af olie og tre i fyr og brændeovn udleder mere CO2, så er der også en række andre giftige sideeffekter, som fx luftforurening og sodudledning.

Grøn elektricitet

Du kan dog med fordel også være opmærksom på, hvordan din elektricitet bliver produceret. Selvom Danmark med hastige skridt er på vej i den rigtige retning, så er der stadig en del elektricitet, der produceres ved afbrænding af kul, biogas eller affald, hvor de to sidstnævnte er at foretrække overfor kul. Men det er stadig langt mere skadeligt for miljøet, end elektricitet der produceres gennem vedvarende energi. Vil du være en ægte klimahelt, kan du installere solceller på dit tag, og dermed selv stå for produktionen af grøn elektricitet til din varmepumpe.

Sådan virker en varmepumpe

Der findes i grove træk tre slags varmepumper. Toshiba Varmepumper er af den type der kaldes en luft til luft-varmepumpe, men alle typer virker som udgangspunkt på samme måde. Toshiba Varmepumper indsamler den varme, der allerede er i luften. Denne varme føres gennem et rør og hen til pumpen, der ved hjælp af en kompressor maser luften sammen, så trykket øger temperaturen. Den nu varmere luft føres videre hen til det rum, der skal opvarmes og afgiver sin varme der. Herefter kan processen starte forfra.

Andre metoder til at hjælpe miljøet i den rigtige retning

Der er også andre måder, hvorpå du som privatperson kan gøre en forskel og hjælpe med at nå klimamålet. Du kan blandt andet udskifte kødet i måltiderne et par gange om ugen. Derudover kan du i det hele taget overveje, hvor dine varer kommer fra. Jo længere væk, des mere flytransport har det krævet at få det hertil. Du kan desuden overveje at tage toget, næste gang du skal på sommerferie. Selvom disse handlinger virker små og umiddelbart ikke gør en synlig forskel i det store billede, så er det symbolske handlinger, der kan skubbe til andre og få dem til at gøre det samme. Dermed kan disse handlinger skabe en større efterspørgsel på bæredygtige alternativer og sende udviklingen i den rigtige. Mange klimabække små gør en meget stor og bæredygtig å.

(Visited 19 times, 1 visits today)
Luk