Skrevet af 14:10 Europa

I EU er du beskyttet af ophavsretten

EU ret

Ophavsretten beskytter det, man kalder din intellektuelle ejendomsret. Altså retten over dine kunstneriske og litterære værker. Hvad enten det drejer sig om fotografier, tegninger, tekster, lydoptagelser, musik og meget mere. Det er derfor ikke tilladt andre udover dig selv at kopiere, sælge og distribuere dine værker. Med mindre naturligvis, at du har givet lov.

Du skal ikke tilmeldes et register

Ophavsretten gælder over hele verden, med nogle små nuancer til forskel. Ophavsretten gælder fra det øjeblik, du har skabt dit værk. Fra det øjeblik du har taget dit billede eller sat sidste punktum i din tekst. Du skal ikke registreres nogle steder, på samme måde som hvis du skal have et patent eller vil beskytte dit varemærke. Når det så er sagt, så er det også her, det bliver kompliceret. For kan du bevise, at en tekst er skrevet af dig, når du endnu ikke har udgivet den? Er det at skabe et originalt værk, at man tager et hurtigt snapshot med sin mobil? Det hedder sig, at man har ophavsretten til et værk, hvis man ved dets skabelse lavede nogle kreative valg. For eksempel i forhold til ordvalg og billedkomposition. Sidstnævnte er sjældent tilfælde ved mobilsnaps!

Vær opmærksom, når du køber retten til andres billeder

Det er altid smartest at skrive sine tekster selv eller tage sine egne billeder, hvis man vil være helt sikker på, at man har ret til at bruge dem. Det er dog ikke altid muligt. Derfor er det også blevet ganske normalt at købe såkaldte stockbilleder på nettet. Stockbilleder er billeder stillet til rådighed af professionelle fotografer og amatørfotografer. Du betaler herefter et beløb for at bruge deres billeder til en særlig lejlighed, for eksempel til en artikel i en avis eller til brug på dit website. Mange tror desværre, at når de én gang har betalt for et stockbillede, så har de ubegrænset ret til det. Dette er ikke tilfældet. Fotografiets ophavsret tilhører stadig den originale fotograf. Vedkommende sælger dig blot ret til at bruge billedet til en bestemt lejlighed eller i en bestemt periode. Det er derfor vigtigt, at du og din virksomhed er 100% klar over, hvornår brugsretten til det pågældende billede udløber.

Krænkelse af ophavsretten

Det er en krænkelse af ophavsretten, hvis et værk bruges, uden at ophavsmanden krediteres eller har givet lov til brugen. For eksempel hvis et fotografi eller en lydoptagelse lægges på nettet uden skaberens samtykke. Det er dog ikke en krænkelse, hvis du vælger at downloade et billede til privatbrug, Hvis dette er lagt på nettet og gjort tilgængeligt med fotografens samtykke. Du må dog kun bruge det privat. Krænker du en andens ophavsret, kan du blive mødt af retlige sanktioner som erstatning og forbud mod at bruge det pågældende værk. Så lad være med at dele andres billeder på de sociale medier medmindre de har givet lov eller krediteres. Du skal heller ikke udgive videoer, hvor du har brugt andres musik. Det er ikke lovligt. Bedste råd herfra er, at hvis du er i tvivl, så lad være med at bruge musikken, teksten eller billedet.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Luk